Stop the War Immediately!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

እዚ ኵናት ብህጹጽ ደው ይበል!

ጦርነቱ ባስቸኳይ ይቁም!

Stop the War Immediately!

[ትግርኛ/አማርኛ/English]

ካልኣይ ሰሙኑ ሒዙ ዘሎ ኵናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ተሓጺሩ ክተፍር ከም ዘይኮነ ምልክታቱ ብዘየሻሙ መገዲ ብጋህዲ ይርአ ኣሎ።

ከም ኣብ ኵሉ ናይ ሕጂ ቅድሚ ኵናታት ናይቲ ዞባ፡ ኣብዚ ናይ ሕጂ ኵናት ‘ውን እንተኾነ ኣቐዲሞም ዝጥበሱ ውጹዓትን ደቂ ጽውዓትን ጥራይ ስለ ዝኾኑ፡ ኵናት ደው ይበል ዝብል ጠለብ እቲ እንኮ ደጋጊምካ ክቃላሕ ዝግብኦ ጻውዒት’ዩ። ሰማዒ ዘይብሉ ጻውዒት ክኸውን ከም ዝኽእል ምግማቱ ዘጸገም’ኳ እንተዘይኮነ፡ ንግዚኡ ካልእ ክግበር ዝኽእል ነገር ስለ ዘየለ ግን ነዚ ጻውዒት’ዚ ጥራይ ምድጋምን ምድግጋምን እቲ እንኮ ተሪፉና ዘሎ ኣማራጺ ንሱ’ዩ።

እቲ ኵናት፡ ብገለ ወገናት ኵናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ተባሂሉ’ኳ ይግለጽ እንተነበረ ወይ ‘ውን እንተሎ፡ ኤርትራ ካብ መፈለምትኡ ኣትሒዛ ትቆማጣዓሉ ዘላ ኵናት ስለ ምዃኑ ግን መን ክስሕቶ ይኽእል፧

ብርግጽ፡ ንሓቂ ክቕበል ዘይደሊ፡ ወይ ‘ውን ካብ ሓቂ ንላዕሊ ንዝተወሰነ ፖለቲካዊ ረብሓታት ቀዳምነት ክህብ ንዝደሊ ኣመለኻኽታታት፡ “ኤርትራ ኣይነበረቶን፡ ኣይተሳተፈቶን” ወይ ‘ውን “ምስ ተሃርመት ኢያ ግብረ-መልሲ ሂባ” ዝብል መርገጺ ምሓዝ ዝቐለለ ኮይኑ ክርከብ ይከኣል’ዩ። ወይ ‘ውን ንተሳታፍነት ኤርትራ ኣብዚ ኵናት ጠምዚዙን ጨራሪሙን ክርኢ ዝደሊ ሃቐነታት ክህሉ ይኽእል’ዩ።  ከምኡ ዘይምዃኑ ምሕባር ግድን ኮይኑ፡ ሕመረት ናይቲ ጉዳይ ግን እቲ ኵናት ብህጹጽ ደው ክብል ኣለዎ ዝብል’ዩ ክኸውን ዝግብኦ። ኵናት ሰብ’ዩ ዝበልዕ። ዝኾነ ሕልና ዘለዎ ሰብ ድማ እቲ ኵናት ብህጹጽ ደው ክብል ጥራይ’ዩ ክጽውዕ ዝግባእ።

ብርግጽ፡ እቲ ሕቶ ንሓደ ወይ ነቲ ካልእ ኣካል ናይቲ ግጭት ምድጋፍን ዘይምድጋፍን ኣይኮነን። እንታይ ደኣ፡ ኵናት፡ ምኽንያቱ፣ መልክዑን ቅርጹን ብዘየገድስ ክኹነን ዝግብኦ ነገር ምዃኑ’ዩ። ኵናት ናይ ድሑራት’ዩ። ሕጂኸ ክንደይ ሰብ ክመውት፧ ክንደይ ኣደታትን ኣቦታትን ክበኽዩ፧ ክንደይ ህጻናት ክዝኽትሙ? ክንደይ ንብረት ክዓኑ፧ ክንደይ ዕድል’ከ ክባኽን፧

ዞባውያንን ኣህጉራውያን ውድባት፣ ጸለውቲ ዝበሃላ ሃገራትን ካልኦትን ብቕልጡፍ ነዚ ኵናት’ዚ ኣብ ምዕራፍ እንተዘይተዓዊተን፡ ኪኖ እቲ ክሳብ ሕጂ ተኸሲቱ ዘሎ ዕንወት ምዕራዩ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ዝኾነ ተወሳኺ ህልቂትን ክሓዊ ዘይክእል ዞባዊ ህውከትን ክኽሰት ምዃኑስ ንመን ክጠፍኦ ይኽእል፧

እዚ ኵናት’ዚ ብህጹጽ ደው ይበል!

16.11.2020

===

ሁለት ሳምንት ያስቆጠረው የኢትዮጵያው የእርስ በርስ ጦርነት፡ በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ተወስኖ የሚቀር አለመሆኑ የሚያመልክቱ መረጃዎች በግልጽ መታየት ጀምረዋል።

ካሁን ቀደም እንደነበሩ የቀጣናው ጦርነቶች ሁሉ፡ በዚህኛው ጦርነት ውስጥም አስቀድመው ሰለባ የሚሆኑት የምስኪን ልጆችና ምስኪኖች ብቻ ናቸው። ለዚህ ነው ጥሪያችን ጦርነት ይቁም የሚል ብቻ መሆን ያለበት። ሰሚ የማያገኝ ጥሪ ቢመስልም ቅሉ መደጋገም ያለበት ጥሪ እሱ ብቻ ነው። ሌላ ማድረግ የምንችለው ነገር የለምና፡ ይህን ጥሪ ደጋግሞ ማስተጋባት ብቻ ነው ያለብን።

አንዳንድ ወገኖች፡ ጦርነቱ የኢትዮጵያ የእርስ በርስ ጦርነት ነው ብለው ሲገልጹት እንሰማለን። ይሁን እንጂ ከመጀመርያው ጀምሮ ኤርትራም የተጨማለቀችበት ጦርነት ስለ መሆኑ ማን ሊስተው ይችላል?

በግርጥ፡ እውነትን መቀበል ለማይሹ፡ ወይም ደግሞ ከእውነት በላይ ለተወሰነ የፖለቲካ ጥቅም ቅድሚያ ለሚሰጡ ወገኖች፡ “ኤርትራ የለችበትም፡ አልተሳተፈችበትም” ወይም ደግሞ “ከተመታች በኋላ ነው የገባችበት” የሚል አቋም መያዝ ቀለል ያለ መስሎ ሊታያቸው ይችላል። ወይም ደግሞ የኤርትራ ተሳታፊነት በተዛባና በተኮላሸ መልኩ የማቅረብ አዝማሚያም ሊታይ ይችላል። ይህ ስህተት መሆኑን ከመጠቆም ባሻገር፡ ዋነኛው መነጋገርያ መሆን ያለበት ነገር ግን ጦርነቱ በአስቸኳይ ይቁም የሚል ጉዳይ ነው። ጦርነት ሰው ይበላል። ህሊና ያለው ማንኛውም ሰው ጦርነቱ በአስቸኳይ እንዲቆም ብቻ ነው ማስተጋባት ያለበት።

በርግጥ ጥያቄው፡ አንዱን ወይም ደግሞ ሌላኛውን ወገን መደገፍና አለመገፍ አይደለም። ዋናው ነገር፡ ምክንያቱ፣ መልኩና ቅርጹ የፈለገ ቢሆን ጦርነት መወገዝ ያለበት ጉዳይ መሆኑ ብቻ ነው። ጦርነት የኋላ-ቀርነት መገለጫ ነው። አሁን ደግሞ ስንት ሰው ሊሞት ነው? ስንት እናቶችና አባቶች ልያለቅሱ ነው? ስንት ልጆች ያለ ወላጅ ሊቀሩ ነው? ስንት ንብረት ሊወድም ነው? ስንት እድልስ ሊባክን ነው?

አለም አቀፍና ሎሎች ድርጅቶች እንዲሁም ተጽእኖ ፈጣሪ የሚባሉ አገሮች ጦርነቱን ባስቸኳይ በማቆሙ ረገድ ፈጥነው ካልተረባረቡ፡ እስካሁን የወረደውን ኪሳራ ተከትሎ የባሰ የጥፋት ደረጃ ላይ በመደረስ ለቀጣናውም ሊፈወስ የማይችል የጸጥታና ያለመረጋጋት ችግር ሊያስከትል መሆኑ ማን ሊጠፋው ይችላል?

ጦርነቱ ባስቸኳይ ይቁም!

16.11.2020

===

It has been two weeks since the eruption of Ethiopia’s most recent civil war. There are clear indications that this war is not only Ethiopia’s.

Like all other armed conflicts of the region, those who are dying in his war are only those who are helpless victims. That is why our only call has to be: stop the war immediately! Even if appears that there is no one listening to this call, we have to reverberate the appeal. There is nothing we can do, but repeat the same call every now and then.

Some may still call this war Ethiopia’s civil war. But who can deny the fact that Eritrea has also being actively involved (and indeed messing up) in this very sad armed conflict from the very beginning?

Indeed, those who do not want to admit the truth or those who have other ulterior political motives can still say that Eritrea has not been involved in this war, or it only responded to an attack. This way, they may also want to convey a disingenuous message about Eritrea’s involvement in the conflict. While it is important to highlight this, the most important message is that of calling for an immediate end of hostilities (stopping the war immediately). War literally consumes human beings. The only thing any reasonable person shall do now is to make an explicit call for an immediate end of the war.

Of course, the issue is not also that of supporting this or that side of the conflict (although in some cases the most responsible entities may not be difficult to spell out). Our duty however is that of condemning all forms of armed conflict whatever shape, size and purpose they may have. War is primitive. And now, how many people shall die? How many parents shall cry for their children? How many children shall lose their parents? How much of property shall be destroyed? How much of opportunity shall be wasted?

Regional and international organisations as well as other influential actors shall play a very swift role in ensuring immediate cessation of hostilities. If they fail in this regard, the loss of human life will continue without any limits, and with far fetching implications for regional peace and security. Once gone out of control, the damage, including its risk to regional stability, will be irreparable.

Stop the war immediately!

16.11.2020

(Photo credit: free image from pixaby.com)